สกรูหัวเหลี่ยมเพลาขาว (Hex Bolt Plain)
ReadyPlanet.com
สกรูหัวเหลี่ยมเพลาขาว (Hex Bolt Plain)