สกรูหัวเหลี่ยมเกรด 8.8 ชุบ HDG (Hex Bolt HDG)
ReadyPlanet.com
สกรูหัวเหลี่ยมเกรด 8.8 ชุบ HDG (Hex Bolt HDG)