สกรูเกลียวปล่อยหัว P+ ชุบนิคเกิล (STSP NI)
ReadyPlanet.com
สกรูเกลียวปล่อยหัว P+ ชุบนิคเกิล (STSP NI)