สกรูเกลียวปล่อยหัว F+ ชุบนิคเกิล (STSF NI)
ReadyPlanet.com
สกรูเกลียวปล่อยหัว F+ ชุบนิคเกิล (STSF NI)