สกรูปลายสว่านหัว P+ ชุบรุ้ง (SDSP YZ)
ReadyPlanet.com
สกรูปลายสว่านหัว P+ ชุบรุ้ง (SDSP YZ)