สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมชุบรุ้ง (SDSH YZ)
ReadyPlanet.com
สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมชุบรุ้ง (SDSH YZ)