สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมเกลียว 2 ชั้นชุบรุ้ง (SDSH2 YZ)
ReadyPlanet.com
สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมเกลียว 2 ชั้นชุบรุ้ง (SDSH2 YZ)