สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมชุบดาโก้ (SSDSH DRC)
ReadyPlanet.com
สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมชุบดาโก้ (SSDSH DRC)