สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมเกลียว 2 ชั้นชุบดาโก้ (SDSH2 DRC)
ReadyPlanet.com
สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมเกลียว 2 ชั้นชุบดาโก้ (SDSH2 DRC)