สกรูปลายผ่าหัวเหลี่ยมชุบรุ้ง (SCSH YZ)
ReadyPlanet.com
สกรูปลายผ่าหัวเหลี่ยมชุบรุ้ง (SCSH YZ)