สกรูปลายผ่าหัวเหลี่ยมชุบดาโก้ (SCSH DRC)
ReadyPlanet.com
สกรูปลายผ่าหัวเหลี่ยมชุบดาโก้ (SCSH DRC)