สกรูปลายหัวเตเปอร์มีปีก (SDSFW WZ)
ReadyPlanet.com
สกรูปลายหัวเตเปอร์มีปีก (SDSFW WZ)