แหวนอีแปะทองแดง (PLN COP)
ReadyPlanet.com
แหวนอีแปะทองแดง (PLN COP)