แหวนจักรใน (Internal Tooth Lock Washer)
ReadyPlanet.com
แหวนจักรใน (Internal Tooth Lock Washer)