แหวนคลื่น (Wave Washer)
ReadyPlanet.com
แหวนคลื่น (Wave Washer)