สกรูเกลียวปล่อยสแตนเลสหัว P+ (Metric) (STSP STL)
ReadyPlanet.com
สกรูเกลียวปล่อยสแตนเลสหัว P+ (Metric) (STSP STL)