สกรูเกลียวปล่อยสแตนเลสหัว T+ (Metric) (STST STL)
ReadyPlanet.com
สกรูเกลียวปล่อยสแตนเลสหัว T+ (Metric) (STST STL)