สกรูเกลียวปล่อยสแตนเลสหัว P+ (Inch) (STSP STL)
ReadyPlanet.com
สกรูเกลียวปล่อยสแตนเลสหัว P+ (Inch) (STSP STL)